Home

De filosofie van de Ambulante Tandarts

Normaal gesproken gaat iedereen 2 keer per jaar naar de tandarts. Maar wat als dat niet mogelijk is?

De Ambulante Tandarts komt naar u toe!

Niet in een bus, maar gewoon in uw eigen huisomgeving. U kunt desnoods in uw eigen bed blijven liggen. De Ambulante Tandarts legt zich dus toe op patiënten die dermate immobiel zijn, dat ze moeilijk of niet naar de tandarts kunnen. Denk daarbij aan:

 • Patiënten, die langdurig bedlegerig zijn
 • Patiënten van verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Al of niet demente bejaarden
 • Lichamelijk- en/of geestelijk gehandicapten
 • Terminale patiënten
 • Mensen met extreme tandartsangst, die zich thuis wel durven te laten behandelen
 • Mensen met straat- of pleinvrees
 • Mensen die zeer efficiënt met hun tijd moeten omgaan
 • Gedetineerden

Ook denken we aan bedrijven, die hun werknemers niet een halve dag willen missen voor een tandartsbezoekje van twintig minuten. De wat grotere bedrijven kunnen nu een tandarts “laten komen” en verliezen hierdoor minder “manuren”.

Onze speerpunten

Onze ervaring in dienst van uw comfort.

Wat maakt de Ambulante Tandarts anders dan andere tandartsen?

 • Met behoud van Hygiëne-standaarden
 • In verband met de Corona-crisis moet vermeld worden dat de risico’s op besmetting aanmerkelijk kleiner zijn dan bij de conventionele tandarts, omdat bij ons de wachtkamer ontbreekt
 • Mobiliteit: niet gebonden aan één specifieke locatie
 • Efficiëncy: zowel tijds- als kostenbesparend
 • De juiste zorg op ongemakkelijke momenten in het leven

Maar het belangrijkste verschil is en blijft het feit dat de Ambulante Tandarts de tijd voor u neemt. Er is geen patiënt voor u en er is geen patiënt na u. Er is geen enkele druk om binnen een bepaald aantal minuten uw behandeling te voltooien of door te schuiven naar een vervolgafspraak.