Hygiëne

Hygiëne van een praktijk is uiteraard een belangrijk item en in de ambulante tandheelkunde is dat niet anders ! Door zo veel mogelijk gebruik te maken van disposables, houden we ruimschoots de wettelijke normen aan zoals die gesteld zijn door de overheid (Inspectie van Volksgezondheid e.d.).

Voor de gevallen waarbij disposables niet mogelijk of onwenselijk zijn, beschikken we uiteraard over sterilisatieapparatuur. De verzamelde gebruikte instrumenten worden na de ontsmettingsbehandeling weer steriel verpakt, klaar voor het volgende gebruik.