Compilatie van het SBS6 programma Utopia

In 2013 en 2014 bezocht de Ambulante Tandarts meermalen deze
reality soap, waarin hij zorgdraagt voor een goede gebitstoestand
van de diverse deelnemers aan dit programma