KOOP HET CURSUSBOEK

Het boek behorende bij de cursus Ambulante Tandheelkunde, de zogeheten Syllabus, is desgewenst ook los te koop. De kosten hiervoor bedragen € 50,00.

In een kleine 50 pagina's worden alle thema's behandeld die in de cursus aan bod komen, met focus op de aspecten die de Ambulante Tandheelkunde anders maken dan de conventionele praktijk.

Dit vormt de ideale manier om met de Ambulante Tandheelkunde kennis te maken indien u er nog niet zeker van bent of het iets voor u is.

Mocht u vervolgens, op basis van de Syllabus, besluiten alsnog de cursus te volgen, worden de € 50,00 die u voor het boek heeft betaald op het cursusgeld in mindering gebracht. Ook wanneer u apparatuur huurt, is de syllabus gratis.

Zo kunt u op gedegen wijze kennismaken met deze variant van de tandheelkundige praktijk, zonder dat u duurder uit bent indien u, inmiddels enthousiast geworden, besluit aan de cursus deel te nemen.

U kunt de Syllabus bestellen door € 50,00 op rekeningnummer NL88 INGB 0680 419292 over te maken t.n.v. F.C. van Dongen o.v.v. "Syllabus Ambulante Tandheelkunde". Vergeet niet uw adres erbij te vermelden, dan krijgt u per kerende post de Syllabus thuisgestuurd.

Klik HIER voor een beknopte weergave van de syllabus.