Toelichting op de theorie

Inleiding

Wat is Ambulante Tandheelkunde? Wat zijn de doelgroepen? Hoe zit het met de maatschappelijke behoefte? Hoe is het hygiëne-protocol? Hoe zit het financieel? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met de algemene praktijk?

Farmacologie

De gemiddelde patiënt in de Ambulante Tandheelkundige praktijk gebruikt veel meer medicijnen - en meer soorten- dan de gemiddelde patiënt in de conventionele praktijk. Het medicijn-gebruik in de ambulante tandheelkunde is ronduit 'overstelpend' te noemen. In een behoorlijke cursus Ambulante Tandheelkunde behoort er daarom een flink stuk farmacologie te zitten. (Overigens zou in de opleiding van THK-studenten ook wel wat meer aandacht besteed kunnen worden aan Farmacologie en het valt op, dat er ook in het post-academisch onderwijs, niet of nauwelijks cursussen op dit gebied worden aangeboden). Er is een zogenaamde "App", die draait op een smartphone of tablet, die het mogelijk maakt om een digitaal Farmacotherapeutisch Kompas tot je beschikking te hebben. Het is dan makkelijk en weinig tijdrovend om ieder medicijn, dat de patiënt inneemt, even te scannen op bijwerkingen. Ook deze App wordt op de cursus besproken.

Gerodontologie

Het laat zich aanzien, dat het percentage ouderen in de ambulante praktijk aanmerkelijk hoger ligt dan in de conventionele praktijk. Exacte percentages zijn niet te geven, omdat daar nog geen onderzoek naar is gedaan. Omdat ouderen verhoudingsgwijs een groter beroep doen op de ambulante tandarts, is enige inleidende kennis betreffende Gerodontologie onontbeerlijk. In dit verband moet ook een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie ten zeerste worden aangeraden aan iedereen, die Ambulante Tandheelkunde wil bedrijven. >>

1 | 2 | 3