Kosten en logistiek

Voor de tandheelkundige verrichtingen worden de vastgestelde tarieven gehanteerd. U krijgt deze kosten op de voor u gebruikelijke wijze vergoed via uw zorgverzekeraar.

Dit kan ook gelden voor de bijkomende reistijdvergoeding, althans als u bij Achmea verzekerd bent. Bij de overige maatschappijen kunt u beter vooraf informeren. Er wordt een vast aanvangstarief van € 65,- (half uur laad- en lostijd) gerekend plus een tarief van € 130,- per uur reistijd.
Hierbij worden de reistijden gehanteerd zoals een routeplanner deze aangeeft. Eventueel verkeersoponthoud wordt hierbij dus niet doorberekend.

U krijgt voor de verrichte handelingen een factuur van de Ambulante Tandarts, F.C. van Dongen, welke u direct aan hem dient te voldoen. U dient deze kosten zèlf bij uw verzekeringsmaatschappij te declareren. De tandarts is in geen geval verantwoordelijk voor het al of niet uitkeren door uw verzekeraar.